Jste zde

Domů » Informační bezpečnost

Pro studenty

Předmět informační bezpečnost pro uživatele je určen studentům VUT, kteří se chtějí dozvědět jak v dněšním digitálním světě chránit svá citlivá a osobní data. Dozvědí se, jakým způsobem zabezpečit svůj počítač, účty a e-mailové schránky. Dále budou poučeni o právních hlediscích stahování obsahu internetu a na reálných příkladech jim bude vysvětlen princip počítačových útoků a ochrana před nimi.

Předmět informační bezpečnost uživatelů (XIBU a IBU) je zařazen mezi všeobecně vzdělávací předměty na FEKTu a FP, může si jej tedy moct zaptat každý nezáleží, jaký obor studuje. Je také zařazen mezi otevřené (svobodné) předměty, takže si jej může zapsat stukaždý bez ohledu na to, kterou fakultu studuje. Kartu předmětu můžete nalézt zde.

Studenti také budou moci využívat e-learningových kurzů, mohou se zapojit se svými dotazy a poznatky do diskuzního fóra, nebo využít některého z expertů v rámci služby poradenství.

ad